Herontwikkeling locatie aan Linnaeusweg, Boskoop

Voor onze opdrachtgever, Thunnissen Ontwikkeling, adviseert en begeleidt Lodewijck Groep het juridisch-planologisch traject m.b.t. het planvoornemen voor de herontwikkeling van een locatie aan de Linnaeusweg in Boskoop.

De beoogde ontwikkeling betreft de transformatie van een voormalig glastuinbouwbedrijf tot woningbouwlocatie binnen de dorpskern Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn).

Het plan voorziet in het inpassen van woningbouw in een bestaand stedelijk gebied en past binnen de opgave Ruimte en Verstedelijking en Wonen van de ‘Opgaven Omgevingskwaliteit’ van de provincie.

Plangebied ontwikkeling Boskoop

Lodewijck Groep adviseert in de voorfase van het project, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke omgevingsonderzoeken nodig zijn voor het mogelijk maken van de ontwikkeling en welke stappen gezet moeten worden in de ruimtelijke procedure om uiteindelijk tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Vervolgens stellen wij het bestemmingsplan op om de gewenste ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken. Aansluitend zullen wij het bestemmingsplan opstellen.

Wilt u meer weten over een bestemmingsplanruimtelijke onderbouwing of bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?