Flora & Fauna onderzoek edwinlog 30 september 2023

Flora & Fauna onderzoek

Flora en Fauna onderzoek

Een Flora & Fauna onderzoek is benodigd indien in kaart moet worden gebracht of uw voorgenomen initiatief de mogelijk aanwezige beschermde Flora & Fauna-soorten bedreigt. Dit kan in beeld worden gebracht met een zogeheten ‘Quickscan Flora & Fauna’.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bestaat altijd het risico dat er schade wordt aangebracht aan het leefgebied van beschermde dier- en plantsoorten. Deze beschermde dier- en plantsoorten kunnen overal in Nederland voorkomen. Daarom wordt er bij elke wijziging van de bestemming of ontwikkeling van een gebouw (bijvoorbeeld renovatie en sloop) een quickscan Flora & Fauna onderzoek geëist door het bevoegd gezag.

In deze quickscan wordt onderzocht of er zich op de locatie beschermde planten bevinden en/of de locatie mogelijk geschikt is voor beschermde diersoorten, die vervolgens weer bedreigd kunnen worden door de voorgenomen plannen.

Indien uit de quickscan blijkt dat er beschermde diersoorten kunnen voorkomen in het plangebied is er aanvullend onderzoek nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig in het geval er zich mogelijk vleermuizen, gierzwaluwen, ransuilen of rugstreeppadden bevinden in het plangebied. Tijdens het broedseizoen (medio april tot oktober) wordt er op verschillende momenten een veldonderzoek uitgevoerd, conform de eisen van de Omgevingswet. Ook kan het zo zijn dat er compenserende maatregelen zijn vereist zoals het ophangen van nestkasten als alternatieve broedplaatsen.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Uitvoeren quickscan Flora & Fauna.
 • Uitvoeren van benodigde vervolgonderzoeken.
 • Uitdenken van compenserende mogelijkheden.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Om in een zo vroeg mogelijk stadium helder te hebben wat voor mogelijke vervolgonderzoeken moeten worden uitgevoerd, is het raadzaam om zo snel mogelijk bij de start van uw project een quickscan Flora & Fauna uit te laten voeren.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen.

Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Door het geven van deskundig advies, de inzet van gedreven experts en het afwegen van ieders belangen, geven wij samen met onze opdrachtgevers invulling aan onze leefruimte, passend binnen de gestelde wet- & regelgeving.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?