MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

FLORA & FAUNA ONDERZOEK

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bestaat altijd het risico dat er schade wordt aangebracht aan het leefgebied van beschermde dier- en plantsoorten. Deze beschermde dier- en plantsoorten kunnen overal in Nederland voorkomen. Daarom wordt er bij elke wijziging van de bestemming of ontwikkeling van een gebouw (bijvoorbeeld renovatie en sloop) een quickscan Flora & Fauna onderzoek geëist door het bevoegd gezag.

In deze quickscan wordt onderzocht of er zich op de locatie beschermde planten bevinden en/of de locatie mogelijk geschikt is voor beschermde diersoorten, die vervolgens weer bedreigd kunnen worden door de voorgenomen plannen.

Indien uit de quickscan blijkt dat er beschermde diersoorten kunnen voorkomen in het plangebied is er aanvullend onderzoek nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig in het geval er zich mogelijk vleermuizen, gierzwaluwen, ransuilen of rugstreeppadden bevinden in het plangebied. Tijdens het broedseizoen (medio april tot oktober) wordt er op verschillende momenten een veldonderzoek uitgevoerd, conform de Wet natuurbescherming. Ook kan het zo zijn dat er compenserende maatregelen zijn vereist zoals het ophangen van nestkasten als alternatieve broedplaatsen.

Om in een zo vroeg mogelijk stadium helder te hebben wat voor mogelijke vervolgonderzoeken moeten worden uitgevoerd, is het raadzaam om zo snel mogelijk bij de start van uw project een quickscan Flora & Fauna uit te laten voeren.

Lodewijck Groep kan u hierover van advies voorzien en werkt samen met gespecialiseerde ecologen die deze onderzoeken kunnen uitvoeren, welke wij voor u coördineren.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

  • Uitvoeren quickscan Flora & Fauna.
  • Uitvoeren van benodigde vervolgonderzoeken.
  • Uitdenken van compenserende mogelijkheden.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, bent u ervan verzekerd dat de onderzoeken worden uitgevoerd door gespecialiseerde ecologen. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze milieu- & omgevingsonderzoeken en bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?