Cultuurhistorisch onderzoek edwinlog 30 september 2023

Cultuurhistorisch onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek

Een cultuurhistorisch onderzoek kan nodig zijn wanneer er zich in (of in de nabije omgeving van) het plangebied van de voorgenomen ontwikkeling een cultuurhistorisch waardevol object bevindt. Uit cultuurhistorisch onderzoek moet dan blijken of het voorgenomen initiatief de waarde van het cultuurhistorisch object niet schaadt.

Naast archeologische waarden in een plangebied kunnen er zich ook cultuurhistorische waarden bevinden in of in de nabije omgeving van het plangebied waar u een ruimtelijke ontwikkeling wilt uitvoeren. Indien dit het geval is, kan het bevoegd gezag vragen om een cultuurhistorisch onderzoek waarin bijvoorbeeld het specifieke object wordt geanalyseerd in relatie tot zijn omgeving. Dit onderzoek geeft de historische informatie van het desbetreffende object weer en de cultuurhistorische context. Vervolgens kan worden bepaald of dit object van dusdanige waarde is dat er aanpassingen aan de beoogde ontwikkelingen moeten worden gedaan.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
  • Uitvoeren van cultuurhistorisch onderzoek.
  • Uitvoeren van onderzoek naar cultureel erfgoed.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen.

Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.

De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


    ‘Wij geven advies & ondersteuning om op voort te bouwen.’

    Chat openen
    Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
    Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?