MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK

Naast archeologische waarden in een plangebied kunnen er zich ook cultuurhistorische waarden bevinden in of in de nabije omgeving van het plangebied waar u een ruimtelijke ontwikkeling wilt uitvoeren. Indien dit het geval is kan het bevoegd gezag vragen om een cultuurhistorisch onderzoek waarin bijvoorbeeld het specifieke object wordt geanalyseerd in relatie tot zijn omgeving. Dit onderzoek geeft de historische informatie van het desbetreffende object weer en de cultuurhistorische context. Vervolgens kan worden bepaald of dit object van dusdanige waarde is dat er aanpassingen aan de beoogde ontwikkelingen moeten worden gedaan.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

  • Uitvoeren van cultuurhistorisch onderzoek.
  • Uitvoeren van onderzoek naar cultureel erfgoed

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze milieu- & omgevingsonderzoeken en bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?