DIENSTVERLENING

BUITENPLANSE OMGEVINGSPLAN ACTIVITEIT (BOPA)

Waar er nu voor projecten die vallen onder de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag is vereist, wordt dat straks onder de Omgevingswet anders. Indien er straks binnen het Omgevingsplan niet binnenplans kan worden afgeweken, is een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) aanvraag vereist. Dit is een activiteit waarvoor in het Omgevingsplan is bepaald dat het niet toegestaan is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten. Er is dus sprake van een strijdigheid met het Omgevingsplan, waardoor afwijken noodzakelijk is.

De aanvraag voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit zal een uitgebreide motivering moeten bevatten, welke vergelijkbaar is met de huidige ruimtelijke onderbouwing als onderdeel van een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag.

Lodewijck Groep kan deze onderbouwing voor u opstellen, om de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling aan te tonen. In de onderbouwing komen in zijn algemeen de volgende onderdelen aan bod:

  • Beschrijving van het project;
  • Motivering van huidige functie versus toekomstige/gewenste functie;
  • Beschrijving van en toets aan relevant rijks-/provinciaal- en gemeentelijk beleid;
  • Toets aan aspecten van de fysieke leefomgeving;
  • Aantonen dat het bouwplan/project uitvoerbaar is.

De inhoud van deze onderbouwing als onderdeel van een BOPA-aanvraag wordt specifiek afgestemd op de ontwikkelingswens van de initiatiefnemer. Lodewijck Groep kan vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet BOPA-aanvragen voor u begeleiden. Ook kan Lodewijck Groep de eventueel benodigde omgevingsonderzoeken voor u uitvoeren en/of begeleiden.

Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA)

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen:

  • Het begeleiden van uw BOPA-aanvraag van het moment van de concept-aanvraag tot het moment van indienen;
  • Het opstellen van een uitgebreide onderbouwing als onderdeel van de aanvraag;
  • Het uitvoeren en/of coördineren van de benodigde omgevingsonderzoeken;
  • U van strategisch advies voorzien met betrekking tot de te bewandelen procedure.

Deze diensten kunnen wij uitvoeren voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en particulieren.

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze diensten met betrekking tot de BOPA en bent u benieuwd wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?