BOPA edwinlog 30 september 2023

BOPA

Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA)

Wanneer een gewenste activiteit en/of functie in strijd is met het Omgevingsplan, en er niet binnenplans kan worden afgeweken, is een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (hierna: BOPA) aanvraag vereist. Dit is een activiteit waarvoor in het Omgevingsplan is bepaald dat het niet toegestaan is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten. Er is dus sprake van een strijdigheid met het Omgevingsplan, waardoor afwijken noodzakelijk is.

De aanvraag voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) zal een uitgebreide motivering moeten bevatten, welke vergelijkbaar is met de ruimtelijke onderbouwing uit de Wro (Wet ruimtelijke ordening – vorige wetgeving) als onderdeel van een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag. De motivering van een BOPA heeft echter een bredere reikwijdte, aangezien getoetst wordt aan het criterium van een gezonde fysieke leefomgeving. Lodewijck Groep kan deze onderbouwing voor u opstellen, om de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling aan te tonen. 

In de onderbouwing komen in zijn algemeen de volgende onderdelen aan bod:

 • Beschrijving van het project;
 • Motivering van huidige functie versus toekomstige/gewenste functie;
 • Beschrijving van en toets aan relevant rijks-/provinciaal- en gemeentelijk beleid;
 • Toets aan aspecten van de fysieke leefomgeving;
 • Aantonen dat het bouwplan/project uitvoerbaar is.

De inhoud van deze onderbouwing als onderdeel van een BOPA-aanvraag wordt specifiek afgestemd op de ontwikkelingswens van de initiatiefnemer. Lodewijck Groep kan vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet BOPA-aanvragen voor u begeleiden. Ook kan Lodewijck Groep de eventueel benodigde omgevingsonderzoeken voor u uitvoeren en/of begeleiden.

Gesplitste aanvraag
Het is mogelijk om uw BOPA-aanvraag op te splitsen in enerzijds de vergunning voor het strijdig gebruik met het Omgevingsplan, en anderzijds de vergunning voor bijvoorbeeld de activiteit bouwen. Neem voor meer informatie hierover contact op met een van onze adviseurs.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Het begeleiden van uw BOPA-aanvraag van het moment van de concept-aanvraag tot het moment van indienen.
 • Het opstellen van een uitgebreide onderbouwing als onderdeel van de aanvraag.
 • Het uitvoeren en/of coördineren van de benodigde omgevingsonderzoeken.
 • U van strategisch advies voorzien met betrekking tot de te bewandelen procedure.

Deze diensten kunnen wij uitvoeren voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en particulieren.

Meerwaarde Lodewijck Groep

De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.

Onze vakspecialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van praktische slagkracht en kruisbestuiving om ruimte- en omgevingsvraagstukken inhoudelijk te beantwoorden en het proces te begeleiden.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?