MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

BODEMONDERZOEK

Om de bodemkwaliteit in Nederland te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren wordt er vaak gevraagd naar een bodemonderzoek. Dit is onder andere vaak nodig bij:

• Wijziging van de bestemming.
• Toevoegen gevoelige functie.
• Aanvraag van een omgevingsvergunning.
• Aankoop of verkoop van onroerend goed.

Vaak kan met een historisch bodemonderzoek in kaart worden gebracht wat de te verwachten bodemkwaliteit is op de te ontwikkelen locatie. Indien deze gegevens geen uitsluitsel geven of de bodemkwaliteit op de ontwikkellocatie voldoende is voor de gewenste ontwikkeling, kan een verkennend bodemonderzoek op de locatie worden uitgevoerd. Als er tijdens dit onderzoek bodemverontreiniging wordt aangetroffen is verder onderzoek nodig, wat ‘nader onderzoek’ wordt genoemd. Per zaak wordt bepaald welke acties nodig zijn waarbij in ieder geval aanvullende boringen en analyses uitgevoerd moeten worden.

Lodewijck Groep verkent graag voor u of er een bodemonderzoek benodigd is, het bestaande onderzoek moet worden geactualiseerd, of dat de bodemkwaliteit van de desbetreffende locatie op voorhand voldoende wordt geacht.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

  • Uitvoeren van historisch bodemonderzoek.
  • Uitvoeren van verkennend bodemonderzoek.
  • Uitvoeren van nader onderzoek.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze milieu- & omgevingsonderzoeken en bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?