Bodemonderzoek edwinlog 30 september 2023

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Om de bodemkwaliteit en -veiligheid in Nederland te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, is er vaak een bodemonderzoek nodig bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kan zijn bij het veranderen van bijvoorbeeld het gebruik van bedrijvigheid naar wonen, waarmee er een gevoelige functie wordt toegevoegd. Ook kan het bij sommige activiteiten noodzakelijk zijn om een bodemonderzoek uit te voeren.

Vaak kan met een historisch bodemonderzoek in kaart worden gebracht wat de te verwachten bodemkwaliteit is op de te ontwikkelen locatie. Indien deze gegevens geen uitsluitsel geven of de bodemkwaliteit op de ontwikkellocatie voldoende is voor de gewenste ontwikkeling, kan een verkennend bodemonderzoek op de locatie worden uitgevoerd. Als er tijdens dit onderzoek bodemverontreiniging wordt aangetroffen, is verder onderzoek nodig, wat ‘nader onderzoek’ wordt genoemd. Per zaak wordt bepaald welke acties nodig zijn waarbij in ieder geval aanvullende boringen en analyses uitgevoerd moeten worden.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Uitvoeren van historisch bodemonderzoek.
 • Uitvoeren van verkennend bodemonderzoek.
 • Uitvoeren van nader onderzoek.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Lodewijck Groep verkent graag voor u of er een bodemonderzoek benodigd is, het bestaande onderzoek moet worden geactualiseerd, of dat de bodemkwaliteit van de desbetreffende locatie op voorhand voldoende wordt geacht.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen.

Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.

De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Onze specialisten hebben hart voor het vak. Hun inzet, creativiteit voor het bedenken van efficiënte oplossingen en drive, worden gezien door onze opdrachtgevers. We gaan altijd voor het beste resultaat.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?