DIENSTVERLENING

BESTUURSRECHT

Het Bestuursrecht is een veelomvattend rechtsgebied met meerdere specialisaties zoals het vastgoedrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht als ook de specialisatie planschade. Lodewijck Groep ondersteunt hierin zowel kleine als grote gemeenten. Wij zijn uw partner voor strategisch advies en bieden ondersteuning op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures, handhaving, juridische kwaliteitszorg, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

home detail

Ondersteuning door Lodewijck Groep

Lodewijck Groep kan u eveneens ondersteunen bij het opstellen van beleid en het geven van juridisch advies met betrekking tot horeca, veiligheid en evenementen en het opstellen en beoordelen van intentie-, samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten.

Heeft uw gemeente behoefte aan extra ondersteuning op de juridische afdeling? De juristen van Lodewijck Groep zijn volledig gespecialiseerd in het Bestuursrecht en bieden onze klanten hoogwaardige ondersteuning bij detacheringsopdrachten. Onze specialisten zijn flexibel in te zetten en beschikken over actuele kennis van het vakgebied. Is er sprake van een concrete vraag, dan biedt onze adviespraktijk eveneens ondersteuning.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

De taken en verantwoordelijkheden die onze juristen uitvoeren, verschillen per opdrachtgever en worden zorgvuldig afgestemd voor aanvang van de detacheringsopdracht. Waar kunt u aan denken:

Afdeling Juridische Zaken
De jurist ondersteunt de afdeling Juridische Zaken bij het schrijven van verweerschriften, het voeren van verweer bij bezwaarschriftencommissies, het opstellen van collegevoorstellen ten aanzien van bezwaarschriften en het behandelen van verzoeken in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Afdeling Vergunningen, Handhaving & Toezicht
De jurist ondersteunt de afdeling Vergunningen, Handhaving & Toezicht bij het opstellen van waarschuwingsbrieven, aanschrijvingen in handhavingszaken, behandelt zienswijzen en eventueel horen van overtreders, bewaken van afhandeltermijnen o.a. Wabo, Bouwbesluit 2012, Huisvestingswet, milieu en horeca. Als ook het juridisch ondersteunen van de medewerkers vergunningen in het primaire besluitvormingsproces en het opstellen van verweerschriften. Maar denk ook aan voorkomende werkzaamheden voor wat betreft vergunningen met betrekking tot openbare orde (Drank- en Horecawetvergunning, exploitatievergunning, tijdelijke verkeersmaatregel, objectvergunning, evenementenvergunning, Blauwe Zone ontheffingen werken in openbare ruimte) en de juridische kwaliteitszorg met betrekking tot omgevingsvergunningen.

Juridisch adviseur
Onze juristen worden gekenmerkt door een frisse blik op zaken met actuele kennis en adviseren onze opdrachtgevers over specifieke onderwerpen zoals het sociaal domein en ruimtelijke ordening.

Specialisatie Planschade
De planschadejuristen van Lodewijck Groep hebben ruime ervaring met planschadeknelpunten en adviseren gemeenten hoe om te gaan met zulke vraagstukken. De planschadejuristen van Lodewijck Groep staan gemeenten bij in planschadeprocedures, adviseren als schadedeskundige, treden op als planschade-beoordelingscommissie en geven strategisch advies over planschadevraagstukken en de behandeling en toetsing van verzoeken om planschade– of nadeelcompensatie.

Lodewijck Groep kantine

De juristen van Lodewijck Groep hebben hart voor het vak. Hun inzet, creativiteit voor het bedenken van efficiënte oplossingen en drive, worden gezien door onze opdrachtgevers. De juristen van Lodewijck Groep zijn flexibel in het invullen van opdrachten op locatie en nemen waar nodig de regie in handen. Bent u benieuwd naar de inzet van onze juristen binnen uw gemeente? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?