Bestuursrecht edwinlog 5 oktober 2023

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het Bestuursrecht is een veelomvattend rechtsgebied met meerdere specialisaties zoals het vastgoedrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht als ook de specialisatie nadeelcompensatie (voorheen planschade). Lodewijck Groep ondersteunt hierin zowel kleine als grote gemeenten. Wij zijn uw partner voor strategisch advies en bieden ondersteuning op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures, handhaving, juridische kwaliteitszorg, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

Lodewijck Groep kan u eveneens ondersteunen bij het opstellen van beleid en het geven van juridisch advies met betrekking tot horeca, veiligheid en evenementen en het opstellen en beoordelen van intentie-, samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten.

Heeft uw gemeente behoefte aan extra ondersteuning op de juridische afdeling? De juristen van Lodewijck Groep zijn volledig gespecialiseerd in het Bestuursrecht en bieden onze klanten in huis hoogwaardige ondersteuning door detacheringsopdrachten.

Lodewijck Groep detacheert juridische professionals binnen de overheid op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.  Onze specialisten zijn flexibel in te zetten en beschikken over actuele kennis van het vakgebied. Is er sprake van een concrete vraag, dan biedt onze ruimtelijke adviespraktijk eveneens ondersteuning.

Expertises
Wat kunnen wij voor u betekenen?

De taken en verantwoordelijkheden die onze juristen uitvoeren, verschillen per opdrachtgever en worden zorgvuldig afgestemd voor aanvang van de detacheringsopdracht. Waar kunt u aan denken:

Afdeling Juridische Zaken
De jurist ondersteunt de afdeling Juridische Zaken bij het schrijven van verweerschriften, het voeren van verweer bij bezwaarschriftencommissies, het opstellen van collegevoorstellen ten aanzien van bezwaarschriften en het behandelen van verzoeken in het kader van Wet open overheid (Woo).

Afdeling Vergunningen, Handhaving & Toezicht
De jurist ondersteunt de afdeling Vergunningen, Handhaving & Toezicht bij het opstellen van waarschuwingsbrieven, aanschrijvingen in handhavingszaken, behandelt zienswijzen en eventueel horen van overtreders, bewaken van afhandeltermijnen bij procedures onder de Omgevingswet. Als ook het juridisch ondersteunen van de medewerkers vergunningen in het primaire besluitvormingsproces en het opstellen van verweerschriften. Maar denk ook aan voorkomende werkzaamheden voor wat betreft vergunningen met betrekking tot openbare orde (Drank- en Horecawetvergunning, exploitatievergunning, tijdelijke verkeersmaatregel, objectvergunning, evenementenvergunning, Blauwe Zone ontheffingen werken in openbare ruimte) en de juridische kwaliteitszorg met betrekking tot omgevingsvergunningen.

Juridisch adviseur
Onze juristen worden gekenmerkt door een frisse blik op zaken met actuele kennis en adviseren onze opdrachtgevers over specifieke onderwerpen zoals het sociaal domein en ruimtelijke ordening.

Specialisatie Nadeelcompensatie
De nadeelcompensatiejuristen van Lodewijck Groep hebben ruime ervaring met nadeelcompensatieknelpunten en adviseren gemeenten hoe om te gaan met zulke vraagstukken. De nadeelcompensatiejuristen van Lodewijck Groep staan gemeenten bij in nadeelcompensatieprocedures, adviseren als schadedeskundige, treden op als nadeelcompensatie-beoordelingscommissie en geven strategisch advies over nadeelcompensatievraagstukken en de behandeling en toetsing van verzoeken om nadeelcompensatie.

Meerwaarde Lodewijck Groep

De juristen van Lodewijck Groep hebben hart voor het vak. Hun inzet, creativiteit voor het bedenken van efficiënte oplossingen en drive, worden gezien door onze opdrachtgevers.

De juristen van Lodewijck Groep zijn flexibel in het invullen van opdrachten op locatie en nemen waar nodig de regie in handen. 

Meer informatie aanvragen


    ‘Lodewijck Groep bekijkt de vraagstukken vanuit een onafhankelijk, breder perspectief, omdat onze experts de problematiek en cultuur van onze opdrachtgevers begrijpen.’

    Chat openen
    Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
    Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?