Bestemmingsplan Vlietvoorde – Gemeente Leidschendam-Voorburg edwinlog 30 januari 2020

Bestemmingsplan Vlietvoorde – Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor deze woningbouwopgave werkt Lodewijck Groep samen met BPD en de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de realisatie van een nieuw woongebied buiten het bestaand stedelijk gebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Lodewijck Groep kent de gemeente Leidschendam-Voorburg, door een langjarige relatie op het vlak van detachering en advies, door en door.

Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie een aantrekkelijke, groene en duurzame woon- en werkstad te zijn. Om te voldoen aan deze ambitie en de stijgende woningbehoefte, bestaat de wens een breiding te realiseren in de Vlietzone in het gebied de ‘Duivencorridor’.

De Duivenvoordecorridor is het landelijk gebied tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Voorschoten. Het is de verbinding tussen de polders van het Groene Hart en de duinen, het strand en de zee. Helaas heeft het gebied de meeste natuur en cultuurhistorische waarden verloren in tijden van grootschalige glastuinbouw. Dit maakt de ontwikkeling van Vlietvoorde en de Duivenvoordecorridor een integrale gebiedsopgave. Enerzijds is sprake van het ontwikkelen en herstellen van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarde van het gebied, anderzijds het realiseren van circa 122 woningen in drie verschillende landschappelijke woongebieden, het Bos, de Kreek en de Plas. In de afbeelding een sfeerbeeld van de ontwikkeling.

Lodewijck Groep stelt het bestemmingsplan op en begeleidt de procedure van deze gedurende de planontwikkeling. Lodewijck Groep is de spin in het web bij de communicatie en coördinatie van omgevingsonderzoeken zoals de archeologie en ecologie in het gebied. Lodewijck Groep werkte samen met het Hoogheemraadschap voor het realiseren van goede waterhuishouding in het gebied, wonen aan het water en de relatie tot kanaal de Vliet.

De grote woningopgave verplichtte eerder in het proces een specialistische motivering aan de hand van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Lodewijck Groep stelde een motivatie op waaruit bleek dat het bestaande gebied van Leidschendam-Voorburg niet in de behoefte kon voorzien en de locatie Vlietvoorde voldoet aan de marktvraag en behoefte.

Bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Bekijk onze expertises of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking!
T 085 401 05 67
E info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?