Bestemmingsplannen gemeente Leidschendam-Voorburg edwinlog 1 februari 2022

Bestemmingsplannen gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is Lodewijck Groep momenteel bezig met twee bestemmingsplannen. In het ene project staat het gebied Vlietvoorde-West centraal, dat in navolging van het project Vlietvoorde, ook wordt ontwikkeld tot woningbouwlocatie. Lodewijck Groep heeft tevens het bestemmingsplan voor Vlietvoorde opgesteld. Met deze nieuwe ontwikkeling wordt de planontwikkeling aan de Duivenvoordecorridor compleet gemaakt, waarbij het woongebied wordt ingericht vergelijkbaar met het deelgebied ‘Bos’ uit Vlietvoorde.

Daarnaast is Lodewijck Groep ook betrokken bij de realisatie van 3 delen van het Fietstracé Sijtwende (onderdeel van het Tracebesluit A4/N220). Hierbij wordt een metropolitaan fietspad gecreëerd dat door Leidschendam-Voorburg loopt. Voor de gedeeltes van het fietspad die geen onderdeel zijn van het Tracébesluit van Rijkswaterstaat stelt Lodewijck Groep een bestemmingsplan op dat deze ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk maakt. Hierbij is Lodewijck Groep betrokken bij o.a. het omgevingsmanagement, en wordt er integraal afgestemd tussen de gemeente, MRDH en Rijkswaterstaat.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?