Bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ – Mall of the Netherlands edwinlog 1 november 2018

Bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ – Mall of the Netherlands

Winkelcentrum Leidsenhage wordt vernieuwd. Na de verbouwing en uitbreiding zal het winkelcentrum in 2020 verder gaan onder de naam ‘Mall of the Netherlands’. Winkelcentrum Leidsenhage is grotendeels eigendom van Unibail-Rodamco-Westfield. In onderlinge samenwerking met de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Unibail-Rodamco-Westfield is het plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van Leidsenhage tot de Mall of the Netherlands.

Hoe is het om als Adviseur Ruimtelijk & Algemeen Bestuursrecht te werken aan dit prestigeproject? Wij spraken onlangs met Peter Heijnen, over zijn rol bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ – Mall of the Netherlands bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, namens Lodewijck Groep.

Staats- en Bestuursrecht

Met een brede juridische en beleidsmatige blik en ervaring vanuit de gemeentelijke en provinciale overheid, advocatuur, detachering en adviespraktijk, adviseert Peter Heijnen de gemeente Leidschendam-Voorburg alweer zo’n 10 jaar. Afgestudeerd in Nederlands Recht met als specialisatie Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was er een toekomst voor Peter weggelegd in ruimtelijke ordening.

Op de vraag waarom Peter specifiek koos voor de specialisatie Staats- en Bestuursrecht in plaats van het veel gekozen strafrecht, antwoordt hij: “Toentertijd, en dan praten we over 1994, was Staats- en Bestuursrecht nog niet heel erg bekend en niet een heel veel gekozen specialisatie. Het perspectief op de arbeidsmarkt en mijn interesse in Bestuursrecht, en in het bijzonder ruimtelijke ordening, deed mij besluiten te kiezen voor die specialisatie. Uiteindelijk een richting die mij op het lijf is geschreven. Na afronding van mijn studie kon ik vrijwel direct aan de slag als Juridisch beleidsmedewerker bij een gemeente. Hier maakte ik voor het eerst in de praktijk kennis met onderwerpen als vastgoedzaken, algemene bestuurlijke zaken, bezwaar- en beroep als ook met het werkveld van burgerzaken en bijzondere wetten & openbare orde en veiligheid.”

Brede scope bij gemeente Leidschendam-Voorburg

Het betrokken zijn bij diverse facetten als het gaat om ruimtelijke ordening is iets wat Peter enorm aanspreekt. “In mijn functie bij de gemeente Leidschendam-Voorburg als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling ben ik betrokken bij diverse ruimtelijke projecten, zowel gebiedsontwikkeling als herstructurering en infrastructuur. Dat gaat verder dan puur de rol van planjurist vanuit een juridisch-planologische view, maar doet ook een beroep op je procesmanagementcapaciteiten. Met een team van circa 15 collega’s houden we ons bezig met locatieontwikkeling. Vanuit mijn rol bied ik juridische ondersteuning en advies, maar ook procesvertegenwoordiging voor bestemmingsplannen als ook voor overige onderwerpen van het omgevingsrecht. Het voordeel van het werken bij een middelgrote gemeente is dat je betrokken bent en blijft bij de diverse aspecten. Ook als een bestemmingsplan is afgerond. Juist die dynamiek en diversiteit spreken mij enorm aan. Ook dat de wethouder gewoon even bij je langsloopt om iets te overleggen. Dat gebeurt niet overal.”

Bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ – Mall of the Netherlands

De meeste energie krijgt Peter van complexe vraagstukken. En hebben we het over complexe ruimtelijke vraagstukken, dan hebben we het in het geval van Peter over projecten als Mall of the Netherlands en De Rotterdamsebaan. Projecten met impact op direct omwonenden, de gemeente, omliggende gemeenten, de provincie en verdere politiek betrokken partijen. Dat is dealen met uiteenlopende belangen, weerstand, bezwaren, kritiek, tegen barrières oplopen, maar er toch altijd voor kunnen zorgen dat zaken kunnen worden opgelost, onderwerpen tot op detailniveau worden onderzocht om uiteindelijk tot een oplossing te komen waar alle direct en indirect betrokken partijen baat bij hebben. De ervaring van Peter met de uitbreiding van Batavia Stad Fashion Outlet tijdens zijn werkzaamheden bij de gemeente Lelystad, droegen er zeker aan bij om de specifieke vraagstukken rond het bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ – Mall of the Netherlands te doorgronden.

De onderwerpen die bij de uitwerking van het bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ – Mall of the Netherlands aan de orde kwamen, waren o.a. het bekijken van de ruimtelijke en economische effecten van de herontwikkeling (o.a. economische impuls, leegstand nieuwe bestemming geven, kwaliteitsimpuls voor het gebied, duurzaamheid, werkgelegenheid etc.) zowel in Leidschendam-Voorburg als ook in de regio, verkeersstromen en parkeergelegenheid, geluid- en luchtkwaliteit, gezondheid, flora en fauna.

Het bedenken van out-of-the-box oplossingen

“Het bedenken van out-of-the-box oplossingen speelde o.a. bij het bestemmingsplan ‘Leidsenhage’ een belangrijke rol. Het samen met de marktpartijen, de provincie en de regio zoeken naar mogelijkheden om afstemming te vinden tussen alle belangen en verbinding te maken met alle betrokken partijen vond ik de grootste uitdaging. Maar ook hetgeen dat mij de meeste voldoening heeft gegeven. De dialoog aangaan met bezorgde omwonenden tijdens informatiebijeenkomsten, doorvragen, echt luisteren. Omgaan met de weerstand van winkeliers en overheden uit omliggende gemeenten. Je kunnen inleven in hun bezwaren en kritiek en daar ook daadwerkelijk wat mee doen. Tijdens het gehele proces hebben we alle reacties serieus genomen, de negatieve geluiden nooit weggewoven, maar juist uitgebreid de tijd genomen om te reageren op de bezwaren. Gedurende het project hebben we continue gezorgd dat het gesprek op gang bleef, onderzoeken werden uitgevoerd om onderbouwingen tot op het diepste detail uit te werken. Want alleen dan kun je ook motiveren waarom bepaalde zaken houtsnijden.”

Betrokkenheid en passie

De passie voor de zwaardere projecten blijkt wel uit de twinkeling in de ogen van Peter als hij vol enthousiasme spreekt over dit project. “Tot op de dag van vandaag ben ik betrokken bij Mall of the Netherlands. Immers als het bestemmingsplan is goedgekeurd door de Raad van State, dan begint de echte uitvoering pas. Daarbij komen er altijd nog details naar boven en blijf ik betrokken bij het project. Het blijft een uitdagende combinatie: het coördineren van het proces, diep de inhoud ingaan van het vraagstuk, communiceren en afstemmen met alle betrokken partijen. Kijken we specifiek naar het bestemmingsplan ‘Leidsenhage’, dan heeft dat laatste de belangrijkste rol gespeeld. Gedurende het gehele project is er continue afstemming geweest met alle betrokken partijen, als ook met het College en de raadscommissie Openbaar Gebied. Die daadkrachtige voorbereiding en betrokkenheid heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het bestemmingsplan unaniem is vastgesteld door de gemeenteraad. Zo hebben we in het voortraject de slagingskans vergroot.”

Collega’s als klankbord

“Geen enkel bestemmingsplan is hetzelfde, uiteraard komen vaste onderwerpen in elk bestemmingsplan terug. Maar het blijft zaak om scherp te blijven, nieuwe mogelijkheden te zien waar anderen die niet zien. Dat is ook een echte uitdaging in mijn functie. Het is dan erg prettig als je met collega’s kunt sparren, je gedachten kunt ordenen, kunt proberen het met elkaar van een afstand te bekijken. Dat vind ik het voordeel dat ik namens Lodewijck Groep gedetacheerd zit bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Natuurlijk voelt het na 10 jaar als vanzelfsprekend dat je van de hoed en de rand weet binnen de gemeente. Maar toch blijft het fijn om zo nu en dan met Lodewijck Groep collega’s te sparren. De brede, specialistische kennis van collega’s op een vraagstuk te horen, kennis te delen en zowel individueel als samen verder te groeien in het vakgebied. Zo geef ik ook het college Bestuursrecht voor het traineeship van Lodewijck Groep. Vaak gezien als droge, saaie stof, maar doordat ik mijn praktijkervaring door middel van concrete voorbeelden met jonge talenten kan delen, zie je direct dat ze onderwerpen veel beter in de context kunnen plaatsen.”

 

(Fotocredits: artist impressions Mall of the Netherlands, Leidsenhage, MVSA Architects. Raadhuisplein, gemeente Leidschendam-Voorburg.)

“Ik krijg er energie van als ik met mijn kennis en kunde mensen en projecten in beweging kan brengen.”
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?