Bestemmingsplan ‘Hof van Keenenburg’ – Gemeente Midden-Delfland edwinlog 14 januari 2020

Bestemmingsplan ‘Hof van Keenenburg’ – Gemeente Midden-Delfland

Afbeelding links: Schetsplan en bestemmingsplan ‘Hof van Keenenburg’ Schipluiden.

Dit project is gegund aan Lodewijck Groep door de gemeente Midden-Delfland voor de dorpskern Schipluiden. De gemeenteraad van Midden-Delfland schetste eind 2016 een visie voor Hof van Keenenburg in de dorpskern Schipluiden. Het Hof maakte destijds geen deel uit van het aantrekkelijke historische centrum. Lodewijck Groep werkt aan het mogelijk maken van de ontwikkeling, van visie naar realiteit, door tot een vastgesteld bestemmingsplan te komen.

Lodewijck Groep ontlast de gemeente Midden-Delfland door het opstellen van het bestemmingsplan van A tot Z op zich te nemen. Aan de hand van de visie wordt in samenwerking met Urban Jazz een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het vernieuwende plan betekent op den duur dat verschillende bouwactiviteiten in gang worden gezet. Lodewijck Groep stelt een M.E.R.-aanmeldingsnotitie op voor de gemeente Midden-Delfland en zet een scala aan omgevingsonderzoeken uit waaronder een AERIUS-calculatie, archeologisch-, bodem-, ecologisch- en wateronderzoek.

Voor Hof van Keenenburg is cultuur(historische) waarde van het gebied een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkeling dient te passen binnen de bestaande structuur, het dorpse karakter van Schipluiden en het karakter van de naastliggende kasteeltuin. Het bestemmingsplan ‘Hof van Keenenburg’ moet ook voorzien in de ontwikkeling van 25 hofjeswoningen voor starters en senioren. Om deze reden is het plangebied deels conserverend en deels vernieuwend bestemd, zoals zichtbaar in onderstaand schetsplan en bestemmingsplan.

Bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Bekijk onze expertises of neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking!
T 085 401 05 67
E info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?