Beslissende (?) weken m.b.t. inwerkingtreding Omgevingswet edwinlog 3 maart 2023

Beslissende (?) weken m.b.t. inwerkingtreding Omgevingswet

De komende weken moet duidelijk worden of de Omgevingswet daadwerkelijk 1 januari 2024 in werking zal treden. Op 7 maart a.s. debatteert de Eerste Kamer over het voorgehangen Koninklijk Besluit dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari vaststelt.

De afgelopen dagen zijn er veel berichten voorbijgekomen met betrekking tot position papers van diverse experts en betrokkenen. Ook heeft de Raad van State een position paper geschreven, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak stelt dat de zorgen over het DSO nog niet zijn weggenomen. De Afdeling is bezorgd dat ‘burgers, overheden en rechtbanken nog niet voldoende kunnen vertrouwen dat het DSO en de daarbij behorende viewers een volledige en juiste weergave geven wat rechtens is.’ Daarnaast zijn er zorgen over de robuustheid van het DSO, wat ook al door diverse partijen een langer uitgesproken zorg is.

Naast de diverse position papers heeft de minister van VROM deze week de gestelde vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet beantwoord middels een brief naar de Eerste Kamer.

Na het debat op 7 maart volgt naar verwachting op 14 maart (1 dag voor de Provinciale Statenverkiezingen) de stemming plaats over het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Al met al worden de komende weken dus cruciaal voor u als gemeente, ontwikkelaar en initiatiefnemer. Afhankelijk van de uitkomst van het debat en de stemming in de Eerste Kamer zal de Omgevingswet al dan niet op 1 januari 2024 in werking treden.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet. Mocht u op voorhand vragen hebben over wat de Omgevingswet inhoudt, wat de gevolgen zijn indien de wet al dan niet op 1 januari 2024 in werking treedt, of andere vragen met betrekking tot de Omgevingswet; neem gerust contact op!

 
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?