Belang van tijdig ecologisch onderzoek in ruimtelijke ontwikkelingen edwinlog 20 februari 2023

Belang van tijdig ecologisch onderzoek in ruimtelijke ontwikkelingen

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Niet voor niets heeft het kabinet in 2023 het klimaat centraal gesteld en wordt er gewerkt aan plannen voor het verminderen van stikstofuitstoot, het verbeteren van de waterkwaliteit en versterking van de natuur. De globale plannen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid en worden op dit moment uitgewerkt door onder andere de provincies.

Het belang van ecologische onderzoeken zal daarmee alleen maar toenemen de komende jaren en een centrale rol spelen in ruimtelijke ontwikkelingen. Dat geldt voor zowel de beoordeling van de huidige situatie in een plangebied als het integreren van natuurvriendelijke maatregelen in projecten. Lodewijck Groep kan u ondersteunen in alle facetten van ecologisch onderzoek. Denk hierbij o.a. aan het uitvoeren van een Quickscan flora & fauna, het uitvoeren van stikstofberekeningen alsmede het begeleiden van een mogelijk noodzakelijke ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

Naast de inhoud is het van belang dat de planning goed in de gaten wordt gehouden. Veel ecologische onderzoeken zijn seizoensgebonden en vastgelegd in strakke protocollen. Het missen van een onderzoeksmoment kan grote gevolgen hebben voor de planning en voortgang van een project. Het voorjaar staat weer voor de deur, wat betekent dat veel onderzoeken weer opgestart kunnen worden. Lodewijck Groep attendeert haar opdrachtgevers hier tijdig op en houd zo de voortgang in de gaten. Daarnaast kan het vanuit strategisch oogpunt soms ook slim zijn ecologisch onderzoek naar voren te halen in de planning, zodat in een vroeg stadium van de ruimtelijke ontwikkeling rekening gehouden kan worden met mogelijke ecologische waarden.

Voor meer informatie en strategisch advies over uw project, kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze adviseurs via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?