MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Wanneer er op de ontwikkellocatie van uw planinitiatief er een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ vigeert, is de kans groot dat er, indien de gestelde drempelwaarden worden overschreden, een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat de mogelijk aanwezige archeologische resten niet worden aangetast.

Wanneer het plangebied een hoge archeologische verwachting kent, is het verstandig om in eerste instantie een bureauonderzoek uit te laten voeren, vaak gevolgd door een archeologisch booronderzoek op locatie. Indien nodig kan er nog een aanvullend proefsleuven onderzoek worden uitgevoerd wanneer niet kan worden uitgesloten dat er zich archeologische resten bevinden in het plangebied. Hiervoor kunnen door Lodewijck Groep gespecialiseerde archeologische experts worden ingezet, waardoor uw traject volledig begeleid wordt en Lodewijck Groep de coördinatie van de onderzoeken verzorgt.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

  • Uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek.
  • Uitvoeren van archeologisch booronderzoek.
  • Opstellen Programma van Eisen.
  • Uitvoeren van Proefsleuvenonderzoek.
  • Uitvoeren van archeologische opgravingen.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze milieu- & omgevingsonderzoeken en bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?