Archeologisch onderzoek edwinlog 30 september 2023

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Een archeologisch onderzoek kan nodig zijn wanneer er archeologische resten te verwachten zijn op de locatie waar uw planinitiatief wordt gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de archeologische verwachtingenkaart van de gemeente. Om te waarborgen dat de mogelijk waardevolle archeologische resten in de grond worden beschermd, dient in sommige gevallen onderzoek (bureau-, boor-, proefsleuvenonderzoek) te worden uitgevoerd.

Wanneer er op de ontwikkellocatie van uw planinitiatief de functie ‘Waarde – Archeologie’ vigeert, is de kans groot dat er, indien de gestelde drempelwaarden worden overschreden, een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat de mogelijk aanwezige archeologische resten niet worden aangetast.

Wanneer het plangebied een hoge archeologische verwachting kent, is het verstandig om in eerste instantie een bureauonderzoek uit te laten voeren, vaak gevolgd door een archeologisch booronderzoek op locatie. Indien nodig kan er nog een aanvullend proefsleuven onderzoek worden uitgevoerd wanneer niet kan worden uitgesloten dat er zich archeologische resten bevinden in het plangebied. Hiervoor kunnen door Lodewijck Groep gespecialiseerde archeologische experts worden ingezet, waardoor uw traject volledig begeleid wordt en Lodewijck Groep de coördinatie van de onderzoeken verzorgt.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek.
 • Uitvoeren van archeologisch booronderzoek.
 • Opstellen Programma van Eisen.
 • Uitvoeren van Proefsleuvenonderzoek.
 • Uitvoeren van archeologische opgravingen.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen.

Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Door het geven van deskundig advies, de inzet van gedreven experts en het afwegen van ieders belangen, geven wij samen met onze opdrachtgevers invulling aan onze leefruimte, passend binnen de gestelde wet- & regelgeving.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?