Akoestisch onderzoek edwinlog 30 september 2023

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek kan noodzakelijk zijn wanneer er een gevoelige functie (bijvoorbeeld een woning) wordt toegevoegd in de nabijheid van een weg, het spoor, vliegvelden, bedrijven, industrieterreinen of andere inrichtingen met een bepaalde geluidsbelasting. Uit dit onderzoek moet blijken of een goed woon-leefklimaat kan worden geborgd in de gevoelige functie.

In het Omgevingsplan worden omgevingswaarden vastgesteld voor geluid. Hierin worden Geluids Productie Plafonds (hierna GPP) vastgesteld, waarin staat wat de maximaal toelaatbare geluidsbelasting is op referentiepunten. Wanneer er in de fysieke leefomgeving bijvoorbeeld een gevoelige functie wordt toegevoegd, dient uit akoestisch onderzoek te blijken dat de gevelbelasting van bijvoorbeeld de nieuwe woning onder de standaardwaarde blijft om een goed woon-leefklimaat te borgen. In dit akoestisch onderzoek wordt het planinitiatief ingetekend conform de beschikbare reken- en meetmethode en wordt dit initiatief getoetst aan elke relevante geluidsbron, waarbij er per geluidsbronsoort al het geluid van alle (spoor)wegen bij elkaar wordt opgeteld. Hierbij mag de grenswaarde niet met meer dan 5dB worden overschreden en dient ook het gecumuleerde geluid te worden beoordeeld.

In het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) is geregeld voor welke activiteiten de gemeente in het Omgevingsplan regels moet opstellen met betrekking tot geluid. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) is de standaard waarde voor dag, avond, en nacht-periodes vastgesteld voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus.

Onderzoek kan onder meer noodzakelijk zijn in het kader van wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, en industrielawaai.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
  • Uitvoeren van akoestisch onderzoek gericht op de geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen.

Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.

De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


    ‘Wij geven advies & ondersteuning om op voort te bouwen.’

    Chat openen
    Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
    Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?