MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

AERIUS-BEREKENING

In het kader van de Wet natuurbescherming is er bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die omgevingsvergunningplichtig zijn, een toets aan de gebiedsbescherming vereist. Voor elk ruimtelijk project dient te worden berekend of een project negatieve gevolgen heeft voor de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. In dit kader dient een onderzoek naar de stikstofdepositie te worden uitgevoerd met een zogeheten AERIUS-berekening. Bij deze berekening dient zowel de gebruiksfase als de bouwfase betrokken te worden. Hiermee kan de invloed van ruimtelijke initiatieven op de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden worden berekend.

Op basis van kennis en expertise uit vele projecten kan Lodewijck Groep voor u de AERIUS-berekening uitvoeren als onderbouwing voor het aspect stikstofdepositie in de ruimtelijke onderbouwing of het bestemmingsplan. Lodewijck Groep denkt graag met u mee in oplossingen om uw project te kunnen uitvoeren binnen de gestelde kaders van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het aspect stikstofdepositie.

Wist u dat wij AERIUS-berekeningen uitvoeren: van klein tot omvangrijk bouwproject? Wij helpen u met het berekenen van stikstof depositie. U ontvangt een uitgebreide rapportage inclusief de berekening gemaakt met de AERIUS-calculator. Zo kunt u een compleet beeld van de te verwachten deposities voorleggen aan het bevoegd gezag. Ook als u de begeleiding van de juridisch-planologische procedure bij andere partijen heeft ondergebracht, bent u voor de AERIUS-berekening bij Lodewijck Groep aan het juiste adres.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

  • AERIUS-berekeningen uitvoeren met bijbehorende rapportage.
  • Verouderde AERIUS-berekeningen actualiseren.

Deze berekeningen voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze milieu- & omgevingsonderzoeken en bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?