AERIUS-berekening edwinlog 29 september 2023

AERIUS-berekening

AERIUS-berekening

Een AERIUS-berekening is een zogeheten ‘stikstofberekening’ waarmee de mogelijke stikstofdepositie van projecten in de bouw- en gebruiksfase kan worden berekend voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

In het kader van natuurbescherming is bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die vergunningplichtig zijn, een toets aan de gebiedsbescherming vereist. Voor elk ruimtelijk project dient te worden berekend of een project negatieve gevolgen heeft voor de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. In dit kader dient een onderzoek naar de stikstofdepositie te worden uitgevoerd met een zogeheten AERIUS-berekening. Bij deze berekening dient zowel de gebruiksfase als de bouwfase betrokken te worden. Hiermee kan de invloed van ruimtelijke initiatieven op de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden worden berekend.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
  • AERIUS-berekeningen uitvoeren met bijbehorende rapportage.
  • Verouderde AERIUS-berekeningen actualiseren.

Deze berekeningen voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Meerwaarde Lodewijck Groep

De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.

Onze vakspecialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


    ‘Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van praktische slagkracht en kruisbestuiving om ruimte- en omgevingsvraagstukken inhoudelijk te beantwoorden en het proces te begeleiden.’

    Chat openen
    Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
    Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?