Vooruitblik & Trends 2022

Met een nieuw jaar in het verschiet kijken wij er naar uit ook in 2022 onze opdrachtgevers kwalitatief bij te staan bij uiteenlopende vraagstukken vanuit onze adviespraktijk en bij projectmatige inzet en detachering.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Voor onze Juristen Ruimtelijke Ordening en Planologen vormt de dynamiek in 2022 de voorbereiding van en het anticiperen op de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet een belangrijk component in onze opdrachten voor zowel gemeenten als initiatiefnemers.

Ons Traineeship

Wij geloven in talent, daarom gaan wij ook in 2022 onverminderd door met het opleiden van junioren. In 2022 starten wij weer twee nieuwe rondes voor ons Traineeship Ruimtelijke Ordening, Bestuurs- & Omgevingsrecht. Ook stellen wij onze opleidingsmodules verder open voor medewerkers van onze opdrachtgevers. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Uitbesteding Juridische werkzaamheden

Wij zien een toenemende vraag vanuit gemeenten en overheidsinstellingen om de afhandeling van dossiers aan ons uit te besteden. Van het begin tot het einde nemen wij de behandeling uit handen voor zowel de inhoud als het proces. Hierbij bieden wij overheden juridische dienstverlening aan binnen de specialismen Bestuursrecht, Omgevingsrecht en Privaatrecht. Deze toenemende vraag sluit aan bij de ‘schaarste’ aan talenten op de arbeidsmarkt en onze visie om onze opdrachtgevers ook te kunnen bedienen met een flexibele inzet.

De aanleiding om juridische werkzaamheden aan Lodewijck Groep uit te besteden kan te maken hebben met capaciteitsgebrek, werkachterstanden en een sterk fluctuerend werkaanbod. Overheden kunnen bij ons terecht voor de behandeling van één complex dossier tot de zogenaamde bulk aan dossiers.

Een actueel voorbeeld waarbij wij in de afgelopen periode onze toegevoegde waarde hebben kunnen leveren is een succesvol pilotproject in samenwerking met het team Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het project bevatte meerdere aspecten: uitbesteding van Wabo-dossiers, flexibele RO-advisering, het juridisch up-to-date brengen van achterstanden van VTH-dossiers en het behandelen van bulk bezwaarschriften.

Wilt u meer informatie ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek over uw uitdaging en onze aanpak. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bovenal blijven wij samen met ons team gefocust op een fijne samenwerking met onze opdrachtgevers en de ontwikkeling en het werkplezier van onze collega’s!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?