Voorbereiding op de Omgevingswet

Cursus introductie Omgevingswet

Lodewijck Groep is al geruime tijd bezig om de adviespraktijk met alle adviseurs goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Onderdeel hiervan zijn interne kennisdelingssessies, maar ook eigen studies naar wat de Omgevingswet inhoudt, welke procedures er straks gelden en welke instrumenten gebruikt kunnen worden.

Op onze website hebben wij de verschillende ruimtelijke procedures onder de Omgevingswet voor u uiteengezet. Klik hier. Hierin staan de verschillende procedures beschreven en hoe wij als Lodewijck Groep u hierbij van dienst kunnen zijn. In latere berichtgeving, als de inwerkingtredingdatum dichterbij komt, zullen wij u hier nogmaals over berichten.

Voor nu willen wij graag inzoomen op de vraag hoe u zich als ontwikkelaar zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiervoor bieden wij vanuit Lodewijck Groep verschillende opties:

Cursus Introductie Omgevingswet

Lodewijck Groep biedt voor zowel publiek als private partijen een Cursus Introductie Omgevingswet aan. Tijdens deze dag wordt u zo goed mogelijk voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en worden o.a. de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet besproken, alsmede de verschillen ten opzichte van het huidig recht.

Bij de cursus specifiek voor projectontwikkelaars ligt de focus  op de praktische vertaling van de juridische context uit de Omgevingswet voor u als initiatiefnemer. Met concrete voorbeelden (door u, of door ons ingebracht) nemen wij u mee in de inhoud van de Omgevingswet en de verschillende instrumenten, en laten wij zien wat de consequenties kunnen zijn t.o.v. huidige procedures.

Lees hier meer over de cursus >

Strategisch advies

Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet denken wij graag met u mee over strategische keuzes die u als ontwikkelaar moet maken. Dat kan onder meer gaan om de vraag of een procedure nog onder het huidige recht, of juist het toekomstige recht dient te worden aangevraagd. Ook kunnen wij u adviseren wat de Omgevingswet voor consequenties heeft voor uw project, en van welke instrumenten u gebruik kunt maken, straks als de wet in werking is getreden.

Strategisch advies omtrent deze keuzes kan hierbij van essentieel belang zijn.

Lees hier meer over strategisch advies >

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?