INTERIM OPDRACHT

Senior Jurist – gemeente Amsterdam

Als raamcontractant van de gemeente Amsterdam is Lodewijck Groep op zoek naar een Senior Jurist. Je gaat je bezighouden met complexe ruimtelijke opgaven in onze hoofdstad. Je geeft strategisch advies aan de projectorganisatie, initiatiefnemer en het bestuur en levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het juridische ruimtelijke beleid. Je komt te werken in het team Juridische planvorming van de afdeling Ruimte & Duurzaamheid, cluster Ruimte en Economie.

Periode inhuur

Gewenste inzet is voor de periode van 12 maanden, per 1 juli a.s., met een optie tot verlenging. Voor 24 – 36 uur per week.

Inhoud functie

Als Senior Jurist bij de gemeente Amsterdam:

 • Adviseer je de projectorganisatie, initiatiefnemer en het bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten, de juridisch planologische inhoudelijke vraagstukken uit het gebied en juridische risico’s;
 • Vertaal je beleid door naar de inhoudelijke onderbouwingen van de juridische producten en geeft uitleg hierover aan projectteam en initiatiefnemer;
 • Ben je verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en wellicht MER;
 • Ben je verantwoordelijk voor de juridisch-planologische advisering op aanvragen om omgevingsvergunning en de samenwerking hieromtrent met de afdeling VTH/Omgevingsdienst;
 • Adviseer je over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;
 • Redigeer je planregels en toelichtingen van bestemmingsplannen en verzorgt het overleg en beantwoording ex artikel 3.1.1 Bro;
 • Stel je adviezen voor de bestuurscommissies op en college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden op grond van de Wgh;
 • Ben je verantwoordelijk voor het opstellen van bestemmingsplannen en de planprocedures en functioneert als projectleider;
 • Volg je de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden, en aanverwante wetgeving alsmede relevante jurisprudentie;
 • Werk je projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
 • Werk je aan relatiebeheer met verschillende afdelingen binnen de gemeente (projecten, gebieden, vergunningen);
 • Ben je verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;
 • Bied je oplossingen voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid

 • Als Senior Jurist heb je ervaring met bovengenoemde werkzaamheden en een afgeronde opleiding WO Rechten;
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh, Lib en NSL;
 • Je hebt werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit, en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven);
 • Je bent in staat om samen te werken met andere disciplines (projectleiders, stedenbouwkundigen, geluidsdeskundigen, verkeersdeskundigen e.a.);
 • Je bent flexibel, en hebt oog voor verschillende belangen en je bent in staat om met grote tegengestelde belangen om te kunnen gaan;
 • Je hebt ervaring met interdisciplinair werken en je kunt onder grote druk werken.

Interesse in deze functie?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Rana Massaal via 085 – 401 05 67. Of reageer direct met jouw motivatie en cv per e-mail op: info@lodewijckgroep.nl onder vermelding van ‘Senior Jurist gemeente Amsterdam’ uiterlijk dinsdag 8 juni a.s.

‘Onze specialisten hebben hart voor het vak. Hun inzet, creativiteit voor het bedenken van efficiënte oplossingen en drive, worden gezien door onze opdrachtgevers. We gaan altijd voor het beste resultaat.’

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?