VACATURE

Senior Jurist Omgevingsrecht – gemeente Amsterdam (OOK ZZP!)

Wil jij aan de slag in onze hoofdstad? Dat kan! Wij zijn op zoek naar een Senior Jurist Omgevingsrecht voor de gemeente Amsterdam, eenheid Ruimte en Duurzaamheid.

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is R&D verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij Amsterdam.

Wat ga jij doen?

Als Senior Jurist Omgevingsrecht bij de gemeente Amsterdam bestaan je werkzaamheden uit:

 • Je bent verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;
 • Je redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording ex artikel 3.1.1 Bro;
 • Je stelt adviezen voor de bestuurscommissies op en je stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden op grond van de Wgh
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van bestemmingsplannen en de planprocedures;
 • Je adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;
 • Je adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;
 • Je volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden, en aanverwante wetgeving alsmede relevante jurisprudentie;
 • Je werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
 • Je werkt aan relatiebeheer met verschillende afdelingen binnen de gemeente (projecten, gebieden, vergunningen);
 • Je bent verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;
 • Je biedt oplossingen voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;
 • Je hebt een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding Rechten;
 • Je hebt ervaring met bovengenoemde werkzaamheden;
 • Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh, Lib en NSL;
 • Je hebt werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit, en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven);
 • Je bent bekend met het werken in meerdere G4 gemeenten, waaronder Amsterdam op grote projecten, bij voorkeur Noord en Oost;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de bestuurlijke organisatie van Amsterdam, waaronder stadsdeelorganisaties;
 • Je bent in staat om samen te werken met andere disciplines (projectleiders, stedenbouwkundigen, geluidsdeskundigen, verkeersdeskundigen e.a.);
 • Je bent flexibel, hebt oog voor verschillende belangen en bent in staat om met grote tegengestelde belangen om te kunnen gaan;
 • Je hebt ervaring met watergerelateerde RO-casuïstiek, zowel ontwikkel- als actualisatiebestemmingsplannen;
 • Je kan zelf planregels opstellen in relatie tot verbeelding en toelichting;
 • Je bent op de hoogte van en blijf uit jezelf investeren in kennis van het Omgevingsrecht.
 • Een stevige persoonlijkheid die goed samenwerkt binnen een team.
 • Onze klant stel je altijd centraal.
 • Een positief-kritische houding combineer je met het continue streven naar verbetering van onze resultaten.
 • Je bent sociaal en maakt makkelijk verbinding.

Interesse in deze opdracht?

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact met ons op via 085 – 401 05 67. Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv per e-mail op: info@lodewijckgroep.nl onder vermelding van ‘Vacature Senior Jurist Omgevingsrecht Amsterdam’.

‘Onze specialisten hebben hart voor het vak. Hun inzet, creativiteit voor het bedenken van efficiënte oplossingen en drive, worden gezien door onze opdrachtgevers. We gaan altijd voor het beste resultaat.’