AERIUS-calculator geactualiseerd op 13 januari 2022

MVO-beleid

Het kabinet heeft besloten om op basis van onderzoeken van het RIVM en TNO een maximale rekenafstand van 25 kilometer te hanteren voor alle type emissiebronnen in de nieuwste versie van de AERIUS-calculator. De calculator is op 13 januari geactualiseerd, waardoor er conform de laatste richtlijnen AERIUS-berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Lodewijck Groep heeft de afgelopen tijd diverse AERIUS-berekeningen uitgevoerd. Alhoewel met ingang van de nieuwe Stikstofwet per 1 juli 2021 geen rekening meer hoeft te worden gehouden met de realisatiefase van een bouwproject, dient de gebruiksfase (permanent) nog altijd te worden berekend. Het kan zijn dat deze fase namelijk zorgt voor een stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr in een met stikstof-overbelast Natura 2000-gebied. Desalniettemin kan worden overwogen om in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch ook de realisatiefase van uw project te laten berekenen voor wat betreft de mogelijke stikstofdepositie. Zo kan u een compleet beeld van de te verwachten deposities voorleggen aan het bevoegd gezag.

Lodewijck Groep adviseert u op het gebied van stikstof en bijbehorende AERIUS-berekeningen. Wij gaan graag met u in gesprek over eventuele lopende aanvragen waar nog gebruik is gemaakt van de oude, huidige AERIUS-calculator. Daarnaast bespreken wij ook met u wat de nieuwe versie van de AERIUS-calculator voor gevolgen kan hebben voor uw project. Desgewenst kunnen wij voor u een AERIUS-berekening uitvoeren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?