Uitwerkingsplan ‘Offem Zuid, derde fase’

Home > Uitwerkingsplan ‘Offem Zuid, derde fase’

Uitwerkingsplan ‘Offem Zuid, derde fase’

In opdracht van vastgoed- en projectontwikkelaar Thunnissen heeft Lodewijck Groep het uitwerkingsplan ‘Offem Zuid, derde fase’ voor het gebied tussen de Nieuwe Offemweg en Beeklaan in Noordwijk opgesteld. In het eerder opgestelde bestemmingsplan ‘Offem Zuid’ is onder andere de woonbestemming ‘uit te werken’ vastgelegd. Het ontwerpplan heeft reeds ter inzage gelegen.

Onderhavig uitwerkingsplan biedt de ruimte voor de ontwikkeling van verschillende type koop- en sociale huurwoningen. De Nieuwe Voorstraat is één van de ‘langzame verkeerroutes’ voor alle nieuwe woongebieden binnen het gehele plangebied ‘Offem Zuid’. De inrichting aan de Nieuwe Voorstraat in het plangebied heeft gelijkenissen met de inrichting van de Nieuwe Voorstraat in andere delen van Offem-Zuid, zodat er een eenheid wordt gevormd.

Luchtfoto huidige situatie plangebied (rode contour betreft projectgebied).

Inhoud planontwikkeling

Voor de inrichting is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Aan de Nieuwe Voorstraat wordt een brink gerealiseerd met een groen en dorps karakter, waar ruimte voor spelen en verblijven is. Aan de noordzijde van de Nieuwe Voorstraat ligt een cluster van twee-onder-een-kap woningen en een vrijstaande woning. Dit cluster heeft een groene uitstraling met aanplanting van grote bomen en hagen rondom de kavel en parkeerhoven.

Grenzend aan de noordwestelijke zijde van het projectgebied, zijn woningen en een aantal bedrijven gesitueerd. Voor het zekerstellen van voldoende afstand tussen de bestaande bedrijven en de gewenste woningen heeft Lodewijck Groep een ruimtelijke analyse opgesteld in de onderhavige kaart.

Overzicht van bedrijven aanwezig en gewenste woningen.

Wilt u meer weten over een bestemmingsplanruimtelijke onderbouwing of bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Informatie:

  • Klant:Thunnissen
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?