Pilotproject ‘Tiny Houses’ – gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Home > Pilotproject ‘Tiny Houses’ – gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Pilotproject ‘Tiny Houses’ – gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Voor het pilotproject ‘Tiny Houses’ en enkele andere dossiers had de gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoefte aan tijdelijke specifieke ondersteuning. In het kader van de invulling van de woningbehoefte en onderzoek naar nieuwe woonvormen, wil de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een proef starten met Tiny Houses. Hiervoor wordt een locatiestudie gestart.

Dit project wordt gecoördineerd door een Junior Adviseur Ruimtelijke Ordening van Lodewijck Groep, waarbij inhoudelijk ook wordt gekeken naar de juridisch-planologische mogelijkheden, bijbehorende procedures, ruimtelijke indeling en alle bijkomende aspecten, zoals infrastructuur, nutsvoorzieningen etc.

Informatie

  • Klant:gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?