Ondersteuning bij Wob-verzoeken

Home > Ondersteuning bij Wob-verzoeken

Ondersteuning bij Wob-verzoeken

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedere burger documentatie opvragen over een bestuurlijke kwestie. Het afhandelen van een Wob-verzoek kan een omvangrijke taak zijn voor overheden. Enerzijds vanwege de omvang van de informatie die opgevraagd wordt, anderzijds kan het veel politieke en juridische sensitiviteit vereisen. Lodewijck Groep kan ondersteuning bieden bij het afhandelen van een dergelijk verzoek tot openbaarmaking en ontzorgt op zowel juridisch als uitvoerend niveau.

Wanneer Lodewijck Groep bijspringt bij het afhandelen van een Wob-proces, wordt een aantal stappen doorlopen.

  • Voorafgaand wordt onderzocht of het verzoek goed is ingediend en daadwerkelijk in behandeling genomen moet worden.
  • Vervolgens wordt er afgebakend naar welke documentatie de indiener precies vraagt en waar deze documentatie vindbaar is.
  • Nadat alle documenten verzameld en gebundeld zijn, worden de context en gevoeligheden omtrent het Wob-verzoek besproken en wordt er een plan van aanpak opgesteld op procesmatig en juridisch gebied.
  • Wanneer dit helder is, kan het uitvoerende werk van start gaan en worden documenten gereed gemaakt voor het verzenden naar de indiener. Ondertussen wordt het Wob-besluit opgesteld.

Lodewijck Groep heeft op basis van ervaring met Wob-verzoeken een handboek en kan bijstaan bij alle facetten van het Wob-proces. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?