Bestemmingsplan hippische kenniscampus ‘Equestrum’

Home > Bestemmingsplan hippische kenniscampus ‘Equestrum’

Bestemmingsplan hippische kenniscampus ‘Equestrum’

“De werkzaamheden voor dit project zijn in 2019 opgestart. Lodewijck Groep was toen verantwoordelijk voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek met de gemeente Midden-Delfland als opdrachtgever. De gemeente Midden-Delfland heeft altijd de ambitie gehad een hippische ontwikkeling te realiseren op deze planlocatie. Indertijd hebben wij kunnen concluderen dat dat mogelijk was. De verdere planologische en juridische werkzaamheden hebben wij verricht in opdracht van de initiatiefnemer en ontwikkelaar Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling”, licht Kai Ellenbroek, Projectleider & Adviseur Ruimtelijke Ordening van Lodewijck Groep toe.

De hippische kenniscampus ‘Equestrum’ wordt ontwikkeld naast de manege van de in de paardensport bekende familie Chardon.

De ontwikkeling wordt gerealiseerd in en rondom de Rijksmonumentale bebouwing aan de Ommedijk in het buitengebied van Schipluiden. Naast de ontwikkeling van de hippische kenniscampus staat ook het herstel en behoud van waardevol erfgoed centraal. Het door Lodewijck Groep opgestelde bestemmingsplan voorziet in alle gewenste bouw- en gebruiksmogelijkheden. Het bestemmingsplan bevat verschillende specifieke regels op het gebied van cultuurhistorie, bodem en verkeersontsluiting om alle eisen en doelstellingen planologisch te borgen.

De toekomstige kenniscampus zal o.a. bestaan uit studentenstudio’s, paardenstallen, een vestiging van de hippische opleiding van MBO Lentiz, een restaurant behorende bij de campus en een woon-zorgboerderij met een (hippische) dagbesteding “aan huis”. Tevens wordt er een laboratorium met testruimte gerealiseerd ten behoeve van hippisch onderzoek, flexplekken voor (hippische) start-ups, een fieldlab en hippische sportfaciliteiten. Alle functies die binnen het plangebied worden gerealiseerd hangen samen met de hoofdfunctie: een hippische kenniscampus.

“Het was in alle opzichten een uitdagend en complex project. Op de ontwikkellocatie komen verschillende functies bij elkaar: woningbouw, hippische activiteiten en de dagbesteding. Dit heeft invloed op de plaatsing van de gebouwen en de daarbij horende minimale afstanden.” Op de ontwikkellocatie staat een oude monumentale boerderij. “Je kunt je voorstellen dat in het gebied diverse dieren en beplanting voorkomt. Tijdens de planontwikkeling hebben wij dan ook diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd.”

De samenwerking tussen de specialisten van Lodewijck Groep, de initiatiefnemer en de gemeente is naar wens verlopen. “We hebben met elkaar als team gezocht naar oplossingen. Het is een maatwerkplan geworden waarbij we veel hebben uitgezocht, overwogen, bedacht, opgelost en onderbouwt om dit plan gerealiseerd te krijgen.”

In de voorbereiding van het bestemmingsplan is veel tijd en energie gestoken. De uiteindelijke procedure verliep voorspoedig. Het bestemmingsplan is vastgesteld op de verjaardag van Kai. “Dat was toch wel een mooi moment. Ik ben heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. De verdere ontwikkeling is nu aan de initiatiefnemer.”

Lodewijck Groep heeft het bestemmingsplan opgesteld, verschillende omgevingsonderzoeken uitgevoerd en de ruimtelijke procedure begeleid in opdracht van initiatiefnemer en ontwikkelaar Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling. Het ontwerp is van ConverseArchitects. Voor een preview van de toekomstige ontwikkeling verwijzen we graag naar de website https://conversearchitects.com/projecten/equestrum/

In de raadsvergadering van 28 juni jl. heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland het bestemmingsplan ‘Equestrum’ vastgesteld. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is de realisatie en ontwikkeling van de hippische kenniscampus ‘Equestrum’ mogelijk. 

(Beeldmateriaal is van ConverseArchitects.)

Informatie:

  • Klant:Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?