Bestemmingsplan bedrijventerrein Rijnhoek – gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Home > Bestemmingsplan bedrijventerrein Rijnhoek – gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bestemmingsplan bedrijventerrein Rijnhoek – gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Op verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Lodewijck Groep het Bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Rijnhoek in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk opgesteld. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had behoefte aan extra capaciteit en specifieke kennis, omdat tegelijkertijd diverse andere bestemmingsplannen moesten worden geactualiseerd. Dit zorgde voor een behoorlijke werkdruk binnen de gemeente.

Om het bestemmingsplan van bedrijvenpark Rijnhoek op te stellen, moest er een aantal (juridische) thema’s en knelpunten worden opgelost en juridisch-planologische keuzes worden gemaakt. Tijdens dit hele project is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondersteund door specialisten van Lodewijck Groep op tal van onderdelen: het uitvoeren van onderzoeken, het opstellen van (deel) adviezen, het onderzoeken van eventuele planschade die zou kunnen ontstaan en het opstellen van een integrale nota van uitgangspunten die door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld kon worden. Deze nota is in het verloop van het project als leidraad gebruikt voor het actualiseren van het bestemmingsplan.

Lodewijck Groep heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorzien van alle functionele en inhoudelijke support die zij nodig hadden. Diverse collega’s vanuit Lodewijck Groep hebben een bijdrage geleverd aan dit project. Zo zijn er ook bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers om de visie op het gebied met elkaar te bespreken, zaken te toetsen en input op te halen voor het bestemmingsplan en de beeldkwaliteit. Deze bijeenkomsten werden geleid door een gespreksleider vanuit Lodewijck Groep met veel ervaring op dit gebied.

Informatie

  • Klant:gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?