Positieve bijdrage leveren aan ruimtelijke ordening

Met volop ondersteuning en stimulering vanuit Lodewijck Groep.

Esther Bos is 25 jaar en heeft aan de Universiteit van Wageningen gestudeerd. Haar studie Environmental Sciences legde zich toe op alle uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Een internationaal georiënteerde studie met aandacht voor hedendaagse milieuproblematiek, zoals verstoring van de stikstofkringloop, het creëren van duurzame en klimaatbestendige steden en de maatschappelijke aspecten daarvan. “Ik heb me altijd geïnteresseerd in wereldwijde problematiek op het snijvlak van het fysieke en sociale. Van hoe aardbevingen ontstaan tot hoe mensen samenleven.” Inmiddels is Esther 7 maanden aan de slag bij Lodewijck Groep als Adviseur Ruimtelijke Ordening. “Mijn studie was erg abstract, nu kan ik er in de praktijk echt mee aan de slag. Zo kan ik initiatiefnemers uitgebreid informeren over stikstofberekeningen. Bij het uitvoeren van AERIUS-berekeningen weet ik door mijn studie hoe deze tot stand komen.” Esther heeft tijdens haar Major in Environmental Policy & Law al kennis mogen maken met recht en beleid. “De juridische aspecten van het vakgebied vind ik enorm interessant. Door mijn functie bij Lodewijck Groep kan ik deze kennis nu toepassen en mij hierin nog verder ontwikkelen.”

Jasper Mijnheer is ook 25 jaar en sinds februari aan de slag bij Lodewijck Groep als Adviseur Ruimtelijke Ordening. Jasper heeft Sociale Geografie & Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Ik heb mij altijd geïnteresseerd in hoe steden eruitzien en hoe gebieden zijn ontworpen, de planologische kant van de studie paste dan ook goed bij mij.” Na zijn studie heeft Jasper 3 jaar gewerkt voor de gemeente Heerde, waarvan 2 jaar als trainee. “De werkzaamheden als trainee en later als adviseur bij de gemeente kwamen nagenoeg overeen als het gaat om het behandelen van ruimtelijke initiatieven. Gaandeweg merkte ik dat ik meer behoefte kreeg aan het toepassen van mijn creativiteit en ben ik ook erg geïnteresseerd geraakt in het opstellen van ruimtelijke ordeningsplannen en niet enkel in het beoordelen daarvan.”

Hoe/waarvan kende je Lodewijck Groep?

Esther: “Via Jos den Broeder, Ruimtelijk Adviseur bij Lodewijck Groep, kwam ik met Lodewijck Groep in contact doordat hij mij vroeg de LinkedIn-pagina van Lodewijck Groep te volgen. Een jaar later kwam ik persoonlijk in contact met Lodewijck Groep door de vacature Adviseur Milieu & Duurzaamheid voor de gemeente Zaanstad. Het gehele sollicitatieproject verliep erg prettig. Helaas viel de keuze voor die functie op een andere voorgedragen kandidaat, maar kreeg ik wel het aanbod om binnen de adviespraktijk van Lodewijck Groep aan de slag te gaan, in combinatie met het volgen van modules van het traineeship. Mijn studieachtergrond sloot niet 100% aan, maar Lodewijck Groep liet mij blijken het met de juiste begeleiding te kunnen. Deze persoonlijke benadering heb ik als zeer prettig ervaren evenals de algehele sfeer binnen het bedrijf en was voor mij de reden om de uitdaging aan te grijpen.”

Jasper: “Door mijn ervaring bij de gemeente Heerde merkte ik dat ik graag meer de commerciële kant op wilde. Zodoende heb ik toen voor mijzelf de knoop doorgehakt en ben ik verder gaan onderzoeken wat er mogelijk was binnen het vakgebied. In die periode kreeg ik van Rana, recruiter bij Lodewijck Groep, een bericht via LinkedIn om eens kennis te maken. Ik heb toen gekeken naar de expertises van Lodewijck Groep en aangegeven graag in de adviespraktijk aan de slag te willen.” Jasper ervaart de overgang van de gemeente naar de adviespraktijk niet als een hele grote overgang. “Natuurlijk is het qua inhoud van het werk best wel anders en heb je meer te maken met korte deadlines van projecten. Bepaalde processen verlopen wat vlotter in samenwerking met de initiatiefnemers en ik kan mij nu meer focussen op de inhoud, naast het proces. Het schrijven aan een mooi plan, dat presenteren, andere overtuigen van het plan. Aan het begin was het even wennen, maar ik weet door mijn werk aan de gemeentezijde ook hoe de processen lopen. Uiteraard werkt iedere gemeente anders, maar ik kan een adviserende rol innemen tegenover initiatiefnemers en hen door de processen heen loodsen. Ik kan het verloop aardig inschatten, de initiatiefnemer begeleiden en wijzen waar rekening mee te houden. Ook spreekt de diversiteit van de projecten waar ik bij Lodewijck Groep aan werk, mij erg aan en met de specifieke werkzaamheden kan ik mij nu ook meer specialiseren. Bij de gemeente Heerde kwamen er uiteenlopende zaken op mijn bordje, doordat het een relatief kleine gemeente was. Het werk was meer generalistisch. In mijn huidige functie vind ik het ook interessant dat ik projecten uitvoer voor verschillende locaties in het land. Zo leer ik verschillende gemeenten goed kennen en dat inspireert.”

Wat doen jullie voor project bij de gemeente Land van Cuijk?

“Nadat ik gedurende 6 maanden aan diverse opdrachten binnen de adviespraktijk had gewerkt, diende zich een mooie opdracht aan die Lodewijck Groep uitvoert in samenwerking met onze partner, Ordito uit Noord-Brabant. Met een team van beide bureaus voeren we een opdracht uit voor de gemeente Land van Cuijk”, vertelt Esther.

“Land van Cuijk is een gemeente in Noord-Brabant, voortgekomen uit een fusie tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave. De gemeente bestaat sinds 1 januari van dit jaar”, licht Jasper toe. “De opdracht die wij gezamenlijk uitvoeren bestaat uit de integrale en inhoudelijke beoordeling van principeverzoeken binnen de geldende ruimtelijke beleidskaders. De verzoeken lopen uiteen van woningbouw, woningsplitsing tot functieverandering. Een integraal team doet op de zogenoemde intaketafel een voorscan. De teamleiders verdelen de dossiers vervolgens over de collega’s. De dossiers die bij ons terecht komen analyseren wij o.a. op volledigheid en welke deeladviezen nodig zijn”, vertelt Esther. “We toetsen de plannen aan het gemeentelijke en provinciale beleid en bekijken ook of de plannen realistisch zijn. Wij controleren de inhoud van de aanvraag en nemen daarover contact op met de initiatiefnemer. We bekijken de inhoud van het initiatief en welke uitdagingen die met zich mee kan brengen”, vult Jasper aan. “Na onze analyses toetsen we het dossier binnen de gemeente aan de bestaande regels. De gemeente Land van Cuijk juicht ontwikkelingen toe. Het zogenoemde ‘ja gehalte’ is hoog, mits het passend is binnen de bestaande plannen. Daarover contacteren wij de gespecialiseerde afdelingen”, vult Esther aan. Jasper vervolgt: “Mochten afdelingen er onderling verschillend over denken, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek. Vervolgens gaan we aan de slag met de door ons verzamelde informatie en beoordelen deze. Van daaruit stellen we een quick scan op ten behoeve van de initiatiefnemer, waarin we alles uitleggen, omschrijven in hoeverre er draagvlak is voor de plannen, op welke punten verbetering nodig is en of aanpassingen nodig zijn om te komen tot een vervolgtraject.”

Jasper: “Deze opdracht is voor mij een mooie afwisseling met het werk in de adviespraktijk. De gemeente Land van Cuijk telt 90.000 inwoners en heeft 800 medewerkers in dienst. Ik vind het erg interessant om nu aan de slag te zijn voor een grote gemeente.” “Ik vind het mooi dat wij de gemeente werk uit handen kunnen nemen. Het contact verloopt erg prettig”, sluit Esther af.

Wat draagt Lodewijck Groep bij in het realiseren van je doelen en ambities?

Esther: “Het vakgebied is zeker wat ik ervan hoopte en blijkt in de praktijk nog groter en complexer dan ik dacht. De start als Trainee heeft mij veel extra inzichten gegeven. De verschillende kennismodules hebben echt verdieping voor mij gebracht. Zoals bijvoorbeeld het onderwerp planschade, waarover ik initiatiefnemers nu uitgebreid kan informeren. Het direct aan de slag gaan met de praktijk heb ik als zeer prettig ervaren. Ik heb zelf dingen op kunnen pakken, over aspecten na kunnen denken, vragen kunnen stellen aan collega’s, samen kunnen werken en het vakgebied vanuit de praktijk leren kennen met uitgebreide ondersteuning vanuit de specialisten van Lodewijck Groep daarin. Door de persoonlijke begeleiding is Lodewijck Groep voor mij een fijne en veilige plek gebleken om dingen te leren en te vragen. Als starter kan ik Lodewijck Groep nog niet zo goed vergelijken met andere werkgevers, maar hier ben je zeker geen nummer. Het voelt gewoon heel goed. En daarnaast heb ik door de verscheidenheid aan projecten al veel verschillende mensen mogen ontmoeten en mee mogen samenwerken. De werkdruk binnen de adviespraktijk van Lodewijck Groep kan wat wisselend zijn en ik merkte dat ik toe was aan een extra uitdaging. Ik heb intern kenbaar gemaakt dat ik graag eens bij een gemeente zou willen meekijken. Zodoende heb ik de opdracht bij Land van Cuijk gekregen. Binnen Lodewijck Groep zijn je wensen bespreekbaar en wordt er echt naar je geluisterd!”

Jasper: “Ik ben nu 2 maanden in dienst bij Lodewijck Groep maar heb het gevoel dat ik er al veel langer werk. Het bevalt erg goed. De communicatie verloopt soepel en door de samenstelling van het team, de diversiteit tussen senior, medior en junior, voel ik mij erg thuis. Het maakt het interessant en ik word uitgedaagd. Het drijft mij dat ik een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van gebieden en de woningbouw in Nederland. Ik ben bezig met specifieke werkzaamheden, echt de inhoud, ik kan uitgebreid kennis opdoen en kan mijn wensen uitspreken.”

Benieuwd naar wat Lodewijck Groep voor jouw carrière kan betekenen? Neem contact met ons op of bekijk onze vacatures.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?