Behandeling 50 bezwaarschriften tegen laadpalen een saaie klus?

Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, zoomt Lodewijck Groep in op een actueel project. Dirk Zeilstra, Jurist, geeft momenteel namens Lodewijck Groep uitvoering aan een project bij de gemeente Houten: het behandelen van circa 50 bezwaren tegen laadpalen voor elektrische auto’s. In deze blog belicht Dirk hoe uitvoering wordt gegeven aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Houten.

“Bij de gemeente Houten ben ik gedetacheerd voor het behandelen van circa 50 bezwaren tegen laadpalen voor elektrische auto’s. Termijnen, ontvangstbevestigingen, hoorzittingen, vaak in grote lijnen hetzelfde verhaal, maar toch een heel interessante klus.

Belang van parkeerplaats voor eigen auto
Omwonenden geven vaak aan voor duurzaamheid te zijn. Echter, zijn er vaak al weinig beschikbare parkeerplaatsen en dat worden er nog minder door plaatsing van een laadpaal. Een laadpaal gaat ten koste van twee openbare parkeerplaatsen. Hier mag vanaf de plaatsing alleen nog gebruik van worden gemaakt bij het opladen van een elektrische auto. De gedachte van omwonenden is vaak: “Waarom wordt de laadpaal niet op de relatief rustige parkeerplaats een straat verder geplaatst?”

Duurzaamheid en beleid
Het belang van duurzaamheid staat niet ter discussie. Dit volgt onder meer uit het akkoord van Parijs en de doelen die de Nederlandse (Rijks-) overheid stelt. De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de “Klimaatzaak” van 9-10-2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2591) bevestigt dat de overheid verplicht is maatregelen te nemen om de uitstoot te beperken. In dat kader heeft de gemeente Houten in 2017 een duurzaamheidsbeleid opgesteld Tot 2017 werd “vraaggericht” gehandeld. Als een aanvraag binnen kwam voor plaatsing van een openbare laadpaal werd bekeken wat daarvoor een goede plek was. Vanaf 2017 wordt juist vooraf bepaald wat een goede locatie is, oftewel de gemeente gaat nu “gebiedsgericht” te werk. Op basis van uitgevoerd onderzoek naar de behoefte aan elektrische auto’s, zijn 75 locaties aangewezen om te voldoen aan deze behoefte voor elektrische auto’s. Bij de aanwijzingen is het doel om de locaties voor laadpalen zo goed mogelijk te spreiden. Pas als een aanvraag binnenkomt die aan de vereisten voldoet (een vereiste is bijvoorbeeld dat de laadpaal niet op eigen terrein kan worden geplaatst), wordt overgegaan tot plaatsing. Ook met de parkeerdrukte wordt rekening gehouden. Indien op basis van uitgevoerd onderzoek een straat te druk is (boven de 90% bezetting) en er geen andere geschikte locatie is binnen 100 meter, wordt die locatie niet aangewezen.

Belangenafweging
Kern van de bezwaarbehandeling is een “heroverweging”. De gemeente heroverweegt haar eigen besluit, op basis van onder meer het besluit, het bezwaar en de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting wordt het beleid toegelicht en wordt ingegaan op andere locaties. Toegelicht wordt waarom deze andere locaties mogelijk ongeschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat op korte afstand al een andere locatie is aangewezen (het spreidingsbeleid), omdat de parkeerplaatsen recht op andere woningen staan, of omdat een leiding ontbreekt. In enkele uitzonderingsgevallen wordt geconstateerd dat een alternatief inderdaad (beter) geschikt kan zijn en kan voor dat alternatief gekozen worden.

Kortom, de hoofdlijnen zijn hetzelfde maar iedere zaak verschilt qua feiten en de belangen lopen uiteen: van de te lopen afstand met boodschappen tot aan het Klimaatverdrag van Parijs. Mooi om daaraan te kunnen bijdragen!”

Dirk Zeilstra
Jurist

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?