Bestemmingsplan-procedure

MVO-beleid

Nu de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet nog steeds lijkt af te stevenen op 1 juli 2022, is Lodewijck Groep druk bezig om voor diverse initiatiefnemers en gemeenten waar mogelijk nog een bestemmingsplan-procedure te begeleiden onder het huidige wetgevingsstelsel. Wanneer de ontwerp-bestemmingsplannen immers vóór 1 juli 2022 in procedure zijn gebracht, kunnen deze plannen nog onder het huidige stelsel worden vastgesteld. Het wel of niet in procedure brengen van uw plan onder de huidige wet kan gevolgen hebben voor uw project.

Lodewijck Groep adviseert u graag op de doorgang/realisatie van uw gewenste plannen op het gebied van de huidige en nieuwe wetgeving. Vervolgens kunnen wij desgewenst het plan voor u opstellen en begeleiden gedurende de wettelijke procedure.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?