AERIUS-calculator actualisatie gepland op 26 januari

Rondom het aspect Stikstof is dit jaar wederom het nodige gebeurd. Begin dit jaar werd de nieuwe AERIUS-calculator gelanceerd, en moesten veel reeds uitgevoerde berekeningen opnieuw worden gedaan. Tot afgelopen 2 november kon daarbij gebruik worden gemaakt van de zogeheten partiële vrijstelling voor de bouwfase, voortkomend uit de Stikstofwet van 1 juli 2021. Op 2 november dit jaar heeft de Raad van State echter uitspraak gedaan, in het kader van het Porthos-project, die ertoe heeft geleid dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van die partiële vrijstelling omdat het in strijd is met Europese wetgeving. Met andere woorden, er wordt als het ware teruggegaan naar de situatie van vóór 1 juli 2021, waarbij zowel de realisatie- als de gebruiksfase moet worden berekend voor onder andere woningbouwprojecten.

Vervolgens zou eind november de nieuwste versie van de AERIUS-calculator worden gepresenteerd, zodat gerekend kon worden met de nieuwste emissiegegevens voor verkeer, stallen, en mobiele werktuigen. Wegens een fout in het model heeft het RIVM deze update uitgesteld. Volgens de meest recente berichtgeving is de actualisatie van de calculator gepland op 26 januari. Bekijk het bericht hier: https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2022/12/2/actualisatie-aerius-naar-26-januari-2023.

Om de collega’s van Lodewijck Groep zo goed mogelijk voor te bereiden, en de problematiek met elkaar te bespreken, heeft Lodewijck Groep een interne kennissessie gehouden omtrent de laatste ontwikkelingen rondom stikstof/AERIUS-berekeningen. Hierin werden de ervaringen van diverse collega’s bij verschillende gemeenten, en vanuit de eigen adviespraktijk besproken. Ook hebben de nieuwe collega’s een cursus gehad over het uitvoeren van AERIUS-berekeningen. Zo staan wij voor u klaar in het nieuwe jaar om bestaande AERIUS-berekeningen te actualiseren, of nieuwe berekeningen uit te voeren met de nieuwe calculator na 26 januari.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?